Get Adobe Flash player

RODZINA SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ

RODZINA SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ

Ksiądz Biskup Świdnicki Ignacy Dec podjął decyzję o ustanowieniu Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Stosowny dekret został odczytany przez ks. Marka Korgula - koordynatora diecezjalnego Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia w Dniu Papieskim 12 października 2008 r. w auli Świdnickiej Kurii Biskupiej. Na spotkaniu obecni byli: p. Mieczysława Stępień - dyrektor Delegatury Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty w Wałbrzychu, dyrektorzy, przedstawiciele nauczycieli i uczniów szkół im. Jana Pawła II, przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za sprawy oświaty w Świdnicy, a także dyrektorzy i przedstawiciele nauczycieli szkół świdnickich.

Na terenie Diecezji Świdnickiej istnieje "diecezjalna rodzina" szkół Jana Pawła II, która nawiązuje do ogólnopolskiej Rodziny Szkół Papieskich. Celem "diecezjalnej rodziny" jest m. in.:

  • upowszechnianie nauczania Jana Pawła II
  • współpraca pomiędzy szkołami im. Jana Pawła II w zakresie tworzenia programów wychowawczych opartych o nauczanie Ojca Świętego;
  • integracja środowisk szkolnych - poznawanie siebie, dzielenie osiągnięciami w zakresie nauczania, podejmowanie wspólnych działań także na płaszczyźnie diecezjalnej;
  • ożywienie kontaktów duszpasterskich z nauczycielami tych szkół;
  • podejmowanie duchowych zobowiązań - wspólna modlitwa za Ojca Świętego

Dniem wspólnoty dla diecezjalnej Rodziny Szkół Jana Pawła II jest Dzień Papieski obchodzony w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru Ojca Świętego. Troskę duszpasterską nad "rodziną szkół Jana Pawła II" sprawuje Wydział Katechetyczny Świdnickiej Kurii Biskupiej i Duszpasterstwo Nauczycieli Diecezji Świdnickiej.

 

Do Rodziny Szkół im. Jana Pawła II należą:

1. Przedszkole Miejskie, 57-559 Stronie Śl., ul. Nadbrzeżna 30, tel. (74) 814 14 65
www.przedszkole-stronie.pl/tag/stronie-slaskie/

2. Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, 58-160 Świebodzice, ul. Ks. Bolka 17, tel. (74) 666 96 46, 47
www.swiebodzice2.wesoleprzedszkole.pl

3. Katolicka Szkoła Podstawowa - Caritas Diecezji Świdnickiej - 58-124 Wiry nr 61, tel. (74) 850 56 27
www.kspwiry.caritas.pl

4. Szkoła Podstawowa - 58-112 Grodziszcze, tel. (74) 850 11 56
www.spgrodziszcze.strefa.pl

5. Szkoła Podstawowa - 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, ul. Szkolna 10, tel. (74) 817 31 63
www.sp2.kamzab.pl/

6. Szkoła Podstawowa - Kostrza, ul. Żeromskiego 22, 58-150 Strzegom, tel. (74) 855 03 78
www.pspkostrza.strzegom.pl

7. Szkoła Podstawowa - 58-210 Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 38, tel. (74) 893 94 45
www.sp-lagiewniki.pl

8. Szkoła Podstawowa - 58-207 Tuszyn 47, tel. (74) 832 41 90
www.sptuszyn.republika.pl

9. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28, 58-300 Wałbrzych, Al. Wyzwolenia 43, tel. (74) 842 36 92
www.psp28walbrzych.republika.pl

10. Szkoła Podstawowa nr 315 – 58-100 Świdnica, pl. Wojska Polskiego 3, (74) 856 95 02, 03
www.sp-315.swidnica.pl

11. Zespół Szkół Publicznych - 57-350 Kudowa Zdr., ul. Szkolna 8, tel. (74) 866 17 00 (Szkoła Podstawowa Nr 2 i Gimnazjum)
www.zsp-kudowa.pl

12. Zespół Szkół Integracyjnych - 57-300 Kłodzko, ul. Zamiejska 24, tel. (74) 867 42 42
(Szkoła Podstawowa nr 2 i Gimnazjum nr 3)
www.szkolaintegr.republika.pl

13. Gimnazjum - 58-152 Goczałków, ul. Szkolna , tel. (74) 855 95 70
www.gimgoczalkow.edupage.org

14. Gimnazjum Miejskie - 58-330 Jedlina Zdr., ul. Słowackiego 5, tel. (74) 845 53 33
www.gimnazjumjedlina.hb.pl

15. Gimnazjum nr 2- 58-150 Strzegom, ul. Mickiewicza 1, tel. (74) 855 52 61
www.g2.strzegom.pl

16. Gimnazjum - Ujazd Górny 49, 55-340 Udanin, tel. (76) 874 02 79
www.gimujazd.pl

17. Gimnazjum - 58-130 Żarów, ul. Piastowska 10, tel. (74) 858 02 24
www.gimnazjum.zarow.pl

18. Publiczne Gimnazjum Nr 7 - 58-316 Wałbrzych, ul. Grodzka 71, tel./fax (74) 664 94 99
www.pg7.edu.pl

19. Liceum Ogólnokształcące II - 58-200 Dzierżoniów, ul. Garncarska 1, tel. (74) 831 4696
www.lodzierzoniow/republika.pl

20. Regionalna Szkoła Turystyczna - 57-320 Polanica Zdr., ul. Fabryczna 8, tel. (74) 868 16 83
www.rst.ng.pl


 

Świdnica, 12 października 2008 r.

L.dz. 1566/2008

DEKRET

Mając na uwadze zachowanie i owocne korzystanie z dziedzictwa Sługi Bożego Jana Pawła II Wielkiego, powołuję niniejszym Diecezjalną Rodzinę Szkół Jego Imienia.

Do Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II zaproszone są społeczności szkolne, które nabyły prawo do tego imienia za zgodą i z błogosławieństwem Biskupa Świdnickiego.

Reprezentanci Szkół należący do Diecezjalnej Rodziny wypracują we własnym zakresie strukturę i harmonogram spotkań oraz wspólne cele Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. W realizacji tego zadania zwrócą uwagę przede wszystkim na opracowanie programów wychowawczych, służących przybliżeniu kolejnym pokoleniom dzieci i młodzieży, życia i myśli Jana Pawła Wielkiego.

Biskup Świdnicki mianuje asystenta kościelnego Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Jego zadaniem będzie towarzyszenie działaniom oraz utrzymanie bieżących relacji między Diecezjalną Rodziną a Biskupem Świdnickim.

Na wielkie dzieło służenia Bogu i Ojczyźnie w Diecezjalnej Rodzinie Szkół im Jana Pawła II udzielam z serca pasterskiego błogosławieństwa.

+ Ignacy DEC
BISKUP ŚWIDNICKI

Ks. dr Stanisław CHOMIAK
KANCLERZ

 


 

STATUT
Rodziny Szkół im. Jana Pawła II
Diecezji Świdnickiej


I. Postanowienia ogólne

1. Statut dotyczy Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, znajdujących się na terenie Diecezji Świdnickiej.

2. Diecezjalna Wspólnota nawiązuje do ogólnopolskiej formy "Rodziny Szkół Jana Pawła II". Statut Wspólnoty Szkół im. Jana Pawła II, zwany dalej Statutem został opracowany na podstawie:

a. sprawozdań z ogólnopolskich spotkań przedstawicieli szkół im. Jana Pawła II (Radom, XI 1998; Sułoszowa, I 1999, Twardogóra, III 1999; Radom, V 1999; Łowicz, VI 1999; Toruń, IX 1999; Nowy Targ, V 2000; Gołkowice, XI 2001; Podole Górowe, III 2001; Warszawa, XI 2001; Myślenice, IV 2002).

b. "Rodzina Szkół Jana Pawła II" (informator), Nowy Sącz 2002

c. wytyczne Wydziału Katechetycznego Świdnickiej Kurii Biskupiej dotyczące realizacji działań edukacyjno-katechetycznych i duszpasterskich w Diecezji Świdnickiej.

3. Patronat Honorowy i opiekę duszpasterską nad Rodziną Szkół sprawuje Biskup Świdnicki.

4. Bezpośrednią troskę o Rodzinę Szkół obejmuje dyrektor Wydziału Katechetycznego Świdnickiej Kurii Biskupiej we współpracy z Radą Szkół.

5. Do Rodziny Szkół może przystąpić placówka nosząca imię Jana Pawła II, która zobowiązuje się do przestrzegania Statutu.


II. Cele i zadania

1. Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II

2. Formowanie postaw moralnych i światopoglądowych w duchu humanizmu i tolerancji.

3. Budzenie świadomości dotyczącej roli człowieka we współczesnym świecie oraz poczucia odpowiedzialności za wspólne dobro w szkole, rodzinie, środowisku lokalnym i ojczyźnie.

4. Kształtowanie szkolnej tradycji i obyczajowości w oparciu o chrześcijańskie korzenie kultury polskiej.

5. Wyrabianie przekonań i postaw sprzyjających tworzeniu klimatu przyjaźni, dialogu i wzajemnego szacunku.

6. Integrowanie środowisk szkolnych przez dzielenie się osiągnięciami w zakresie nauczania i wychowania, podejmowanie wspólnych działań.

7. Współpraca z innymi szkołami Diecezji Świdnickiej.


III. Formy realizacji

1. Spotkania plenarne przedstawicieli społeczności szkolnych odbywające się cyklicznie w każdej ze szkół.

2. Udział w diecezjalnym spotkaniu z okazji Dnia Papieskiego.

3. Udział w Ogólnopolskich Pielgrzymkach Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę.

4. Udział w uroczystościach nadania imienia Jana Pawła II kolejnym szkołom na terenie Diecezji Świdnickiej.

5. Organizowanie i udział w przedsięwzięciach zmierzających do upowszechniania nauczania Jana Pawła II oraz propagujących umiłowanie prawdy, dobra i piękna: konkursy, olimpiady, spartakiady, pielgrzymki i inne o charakterze integracyjnym.


IV. Postanowienia końcowe

1. Statut wchodzi w życie z dniem podpisania przez strony.

2. Statut zostaje przedstawiony Biskupowi Świdnickiemu.

3. Statut niniejszy może być modyfikowany.

4. Zmiany w statucie przyjmowane są zwykłą większością głosów.

 

+ Ignacy Dec
BISKUP ŚWIDNICKI

Świdnica, dnia 12 października 2008 r.

Copyright © 2011. All Rights Reserved.

CPR certification onlineCPR certification online